Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky
Prohlášení o zpracování osobních údajů zákazníků
Prohlášení o zpracování osobních údajů zákazníků

Společnost Nej-Net s.r.o. vydává, dle obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) prohlášení o zpracování osobních údajů zákazníků,

Oznámení rozhraní sítě
Oznámení rozhraní sítě

Společnost Nej-Net s.r.o. oznamuje dle §73 odst. 7 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů.

Definice internetových tarifů
Definice tarifů sítě

Společnost Nej-Net s.r.o. zveřejňuje ceník svých služeb a aktuální vzory smluv.

Ceník společnosti Nej-Net s.r.o.
Ceník
Smlouva na internetové připojení
Vzor smlouvy k internetovému připojení
Shrnutí smlouvy
Shrnutí smlouvy
Smlouva na IPTV
Vzor smlouvy ke službě IPTV